หมึกพิมพ์ LC57BK/C/M/Y สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น DCP-130C,330C,MFC-240C,3360CN,440CN,5460CN,5860CN

Model No:

LC57BK(LC-57BK):ตลับหมึกสีดำ

LC57C(LC-57C):ตลับหมึกสี Cyan

LC57M(LC-57M):ตลับหมึกสี Magenta

LC57Y(LC-57Y):ตลับหมึกสี Yellow

สำหรับฺฺ Brother Printer รุ่น DCP-130C,330C,MFC-240C,3360CN,440CN,5460CN,5860CN

Spec:Approx. 500(Black) 400(Color) pages @5%(หมึกดำพิมพ์ได้ประมาณ 500 หน้า,พิมพ์สีได้ประมาณ 400 หน้า)

ราคาตลับหมึกดำ =645 บาท

ราคาตลับหมึกสี(C/M/Y) = 364 บาท

หมึกพิมพ์ LC47BK/C/M/Y สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น BH Mini2/BHmini2e/BHL3

Model No:

LC47BK(LC-47BK):ตลับหมึกสีดำ

LC47C(LC-47C):ตลับหมึกสี Cyan

LC47M(LC-47M):ตลับหมึกสี Magenta

LC47Y(LC-47Y):ตลับหมึกสีเหลือง

ราคาตลับหมึกดำ = 645 บาท

ราคาตลับหมึกสี(C/M/Y)= 364 บาท

หมึกพิมพ์ รุ่น LC800BK/C/M/Y สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-3220C,MFC-3420C,MFC-3820CN

Model No:

LC800BK(LC-800BK)=ตลับหมึกสีดำ (Black Ink Cartridge)

LC800C(LC-800C) =ตลับหมึกสี Cyan (Cyan Ink Cartridge)

LC800M(LC-800M) =ตลับหมึกสี Magenta (Magenta Ink Cartridge)

LC800Y(LC-800Y) =ตลับหมึกสีเหลือง (Yellow Ink Cartridge)

สำหรับ Brother Printer MFC-3220C,MFC-3420C,MFC-3820CN

spec:Approx. 500(Black) / 400(Color) pages @ 5% of A4/Letter size paper in Draft mode

พิมพ์หมึกดำได้ประมาณ 500 แผ่น พิมพ์สีได้ประมาณ 400 แผ่น

ราคาตลับหมึกดำ= 692 บาท

ราคาตลับหมึกสี= 364 บาท

หมึกพิมพ์ LC37BK/C/M/Y สำหรับ เครื่องพิมพ์ Brother รุ่น DCP-150c,MFC-260c

Model No:LC37BK(LC-37BK) ตลับหมึกสีดำ (Black Ink Cartridge)

Model No:LC37C(LC-37C)ตลับหมึกสี cyan (Cyan Ink Cartridge)

Model No:LC37M(LC-37M)ตลับหมึกสี Magenta (Magenta Ink Cartridge)

Model No:LC37Y(LC-37Y)ตลับหมึกสีเหลือง (Yellow Ink Cartridge)

Spec:Approx. 350(Black) 300(Color) pages @5% of A4/Letter size paper

พิมพ์สีดำได้ประมาณ 350 แผ่น,พิมพ์สีได้ประมาณ 300 แผ่น

สำหรับ Brother Printer รุ่น DCP-150c,MFC-260c

ราคาตลับหมึกดำ: 458 บาท

ราคาตลับหมึกสี: 271 บาท

หมึกพิมพ์ LC21BK/C/M/Y Ink Cartridge สำหรับ Brother Printer รุ่น MFC-3100C,5100C,5200C

Model No.:LC21BK,LC21C(Cyan),LC21M,LC21Y(Yellow)

รายละเอียด:ตลับหมึกดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น MFC-3100C,5100C,5200C(ฺBlack Ink Cartridge)

ราคา:หมึกดำ 925 บาท,หมึกสี Cyan ราคา 458 บาท,หมึกสี Magenta ราคา 458 บาท,หมึกสี Yellow ราคา 458 บาท

Spec:Approx. 950(Black) / 450(Color) pages @ 5% of A4/Letter size paper in Draft mode

หมึกดำพิมพ์ได้ประมาณ 950 แผ่น,พิมพ์สีได้ประมาณ 450 แผ่น (พิมพ์ 5% ของเนื้อที่กระดาษ)